Czechpoint v Irsku

Czechpoint na Velvyslanectví ČR v Dublinu

Velvyslanectví ČR v Dublinu je kontaktním místem veřejné správy projektu Czech POINT (e-government). Podrobné informace o poskytovaných službách a kontaktních místech v ČR i v zahraničí naleznete na webové stránce www.czechpoint.cz.

Prostřednictvím konzulárního úseku Velvyslanectví ČR v Dublinu lze osobně požádat o:

–  vydání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku a dále rejstříku trestů;

– zřízení datové schránky.

Za vydání ověřeného výpisu z uvedených rejstříků se platí správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.). Poplatky se platí v hotovosti v EUR. Za zřízení datové schránky se správní poplatek neplatí.

Ověřený výpis, je-li dostupný v příslušném informačním systému, se vydává na počkání.