Daň z příjmu v Irsku

Váš nový zaměstnavatel musí srážet z vašeho příjmu daň podle tzv. systému PAYE (plať jako vyděláváš). Abyste se ujistili, že vám daň sráží z vašeho příjmu ve správné výšce hned od začátku, musíte provést následující:

dát zaměstnavateli vaše PPS číslo (Personal Public Service Number). Zaměstnavatel následně sdělí finančnímu úřadu, že jste začali pracovat,

podat si žádost o tzv. „The Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point“ vyplněním formuláře 12 A, který zašlete na příslušný daňový úřad. Vyžádejte si tento formulář od zaměstnavatele, který vám také řekne, na který daňový úřad ho máte zaslat. Pokud formulář zaměstnavatel nemá, můžete jej získat i na každém daňovém úřadě. Kontaktní číslo Lo Call 1890 306706. Nejlepší bude, když uvedené uděláte co nejdříve po akceptaci pracovní nabídky, abyste platili daň ve správné výšce a hned v první výplatě, ačkoli je to i pracovní poměr na kratší úvazek nebo sezónní zaměstnání.

Co se stane potom?
Existují daňové úlevy pro jednotlivce v rámci systému daňových kreditů. Více na: http://www.revenue.ie/en/tax/it/credits/index.html.
Daňový úřad vám zašle „the Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point“, ve kterém jsou detailně uvedeny všechny vaše daňové kredity. Daňový úřad také zašle the Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point vašemu zaměstnavateli.

Kdy začínáte platit daň z příjmu?
Obyčejně začínáte platit daň od prvního placeného dne. Výše daně, kterou platíte, závisí na výši vašeho příjmu a vašich daňových kreditů.

Sazby daně z příjmu:

 20% z prvních 40%
Slobodná osoba€ 34,550zbytek
Manželský pár (jeden příjem)€ 43,550 zbytek
Manželský pár (dva příjmy) až do€ 69,100* zbytek
1 rodič/ ovdovělý rodič€ 38,550 zbytek
  • Růst je limitován výškou druhého příjmu

Více najdete zde: http://citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax/how_your_tax_is_calculated.html

Universal Social Charge (USC) je daň placená z vašeho příjmu. Vypočítá se z vašeho hrubého příjmu ještě před jakýmikoliv příspěvky na důchod nebo příspěvky na sociální pojištěné (PRSI).

Platíte USC, pokud váš hrubý příjem je vyšší než 13 000 € ročně.