Daně v Irsku

Daň z přidané hodnoty – Value Added Tax (VAT) http://www.revenue.ie/en/tax/vat/index.html je daň na spotřebitelské výdaje. Je přidána k ceně více zboží a služeb. Standardní VAT je 23%, ačkoli existuje pár výjimek.

Spotřební daně – Excise Dutieshttp: //www.revenue.ie/en/tax/excise/index.html jsou daně např. na alkohol a cigarety.

Daň z motorových vozidel – Motor Tax http://www.revenue.ie/en/tax/vrt/index.html je povinna daň na všechny vozy. Výše daně závisí na velikosti vozidla.

Daň z nabytého majetku a kapitálu – Capital Acquisition Tax, Capital Gains Tax, Probate Tax https://www.revenue.ie/en/gains-gifts-and-inheritance/index.aspx je placená příjemcem daru nebo dědictví. Nevztahuje se na nabytí majetku mezi manžely a partnery.

Místní daň z majetku Local Property TAX (LPT) – http://www.revenue.ie/en/property/local-property-tax/index.aspx je daň na všechny rezidenční majetky ve státě od 1. 7. 2013.

Více informací na: www.revenue.ie