Daně z příjmu v Irsku

Daně v Irsku - Irský dańový systém
Daně v Irsku – Irský dańový systém

Jakmile začnete pracovat, sdělte svému zaměstnavateli vaše PPS číslo, aby za vás mohl řádně odvádět zálohu na daň z příjmu. Po získání čísla PPS můžete vyplněním formuláře 12A a jeho odesláním finančnímu úřadu požádat o potvrzení slev na dani. Formulář vám poskytne zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel formulář nemá, můžete ho získat na libovolném finančním úřadu. V Irsku platí zaměstnanci daň z příjmu v systému Pay As You Earn (PAYE). Zaměstnavatel vám bude strhávat daň přímo z vaší mzdy. Existují samozřejmě i odpočitatelné částky z daní a sazby se liší např. podle výše příjmu. Daň z příjmu je stanovena na 20 %, pokud roční výdělek nepřesáhne částku 32 800 eur (pro bezdětného svobodného pracovníka). Tato částka se liší v závislosti na rodinné situaci. Další příjmy se daní 41% sazbou. Informace z oblasti daní – www.revenue.ie