Irská občanka – jak vypadá a jak jí získat

Každý, kdo v Irsku hledá práci, musí zažádat o irské číslo PPS (Personal Public Service)
na místním oddělení Ministerstva sociálních a rodinných věcí (Department of Social Protection).

K vyřízení PPS budete potřebovat průkaz totožnosti a doložení adresy, na které v Irsku pobýváte. Další informace naleznete na www.welfare.ie nebo je získáte na telefonním čísle 01 874 8444.

Personal Public Service Number (PPS) je vaše identifikační číslo. Pokud jste již v Irsku a nebylo vám ještě přiděleno PPS číslo, navštivte tzv. PPS Number allocation centres v rámci úřadu Department of Employment Affairs and Social Protection podle hrabství (county) v Irsku, kde bydlíte. Více informací: http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-How-to-Apply.aspx

K žádosti o vydání PPS čísla musíte poskytnout důkaz o totožnosti (platný pas nebo identifikační průkaz) a doklad o adrese v Irsku.

Dokument předložený jako důkaz adresy musí obsahovat vaše jméno a adresu. Takovým dokumentem může být např. účet za energie, oficiální list (dokument), rozvaha, nájemní smlouva, dopis od zaměstnavatele, potvrzení adresy třetí stranou, jako např. ředitelem školy, vlastníkem nemovitosti apod.

Po úspěšné registraci vám bude do 3-5 pracovních dnů zasláno oznámení o přidělení PPS čísla na adresu uvedenou na žádosti. Tento list je dostačujícím důkazem o vydání PPS čísla při vašem kontaktu s veřejnými institucemi, v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, daňového úřadu, zaměstnání či získání řidičského oprávnění.

Upozorňujeme, že centrum pro vydávání PPS čísel (PPS Number allocation centru) pro hrabství Dublin vyřizuje pouze ty klienty, kteří si rezervovali termín schůzky online na www.MyWelfare.ie. PPS Number allocation centres v ostatních okresech mohou také nabízet službu rezervace termínu setkání na www.MyWelfare.ie.

Více informací naleznete na: http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-How-to-Apply.aspx

Občané EU / EHP mají právo žít a pracovat v Irsku bez pracovního povolení a mají stejná práva jako irští občané v oblasti platových i pracovních podmínek.

Občané ze „třetích zemí“ potřebují na zaměstnání v Irsku povolení.

Více informací naleznete na:
Employment Permits Section:
Department of Business, Enterprise and Innovation
Davitt House
65a Adelaide Road
Dublin 2
https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Jobs-Workplace-and-Skills/Employment-Permits/

Užitečné odkazy:

Department of Employment Affairs and Social Protection: www.welfare.ie
Department of Justice and Equality: http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Home
Department of Foreign Affairs and Trade: www.foreignaffairs.gov.ie

Citizens Information: http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland/rights-of-residence-in-ireland