Legální věk pro sex v irsku

V Irsku je dle Irských zákonů a Konvenci o právech dítěte Spojených národů je definován jako dítě každý, komu je méně než 18 let. Podle paragrafu 3 zákona o trestním právu z roku 2006 (sexuální přestupky) ve znění § 5 zákona o trestním právu (sexuální trestné činy) (novela) z roku 2007 je trestným činem zapojit se do sexuálního aktivity s dítětem mladším než 17 let. Není možné se bránit tvrzením, že dítě souhlasilo se sexuálním aktem. Zákon o trestním právu (sexuální trestné činy) z roku 2017 však uznává realitu neplnoletých, konsensuálních, vzájemných vztahů prostřednictvím zavedení „ochrany před věkem“. Podle tohoto ustanovení může osoba obviněná z trestného činu zapojení do sexuálního aktu s osobou ve věku od 15 do 17 let použít souhlas jako obhajobu, pokud je obviněná osoba mladší nebo pokud starší o méně než dva roky. Nesmí být vůči dítěti v nadřazené pozici, nesmí zastrašovat dítě nebo ho vykořisťovat.