Minimální mzda v Irsku

minimální mzda v Irsku
minimální mzda v Irsku

Minimální mzda v Irsku je 9,80 eur za hodinu (dospělí pracovníci) a 7,84 eur pro pracovníky mladší 18 let. Více informací o sazbách minimální mzdy – www.workplacerelations.ie Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem musí být písemně sepsána pracovní smlouva, která by měla obsahovat název a adresu zaměstnavatele, místo výkonu práce, pozici, kterou budete vykonávat, datum nástupu, příp. ukončení pracovního poměru, mzdu a způsob výplaty, pracovní dobu, přestávky na oddech, odstupné, postup při pracovní neschopnosti, kolektivní dohody apod. Tento přehled se ale nevztahuje na osoby, které budou v zaměstnaneckém poměru méně jak 1 měsíc. Písemná pracovní smlouva musí být podepsána nejpozději 2 měsíce od zahájení zaměstnání. Většina pracovníků má nárok na 4 týdny dovolené ročně, pracovní týden by neměl být delší než 48 hodin. Přehledné informace o právech zaměstnanců – www.employmentrights.ie

Od 4. března 2019 platí tyto sazby:

Věkčástka% of NMW
pod 18 let€6.8670%
nad 18 let€7.8480%
nad 19 let€8.8290%
Irská národní minimální mzda
pro pracovníky nad nad 20 let
= National Minimum Wage = NMW
€9.80100%