Minimální mzda v Irsku

minimální mzda v Irsku
minimální mzda v Irsku

Minimální mzda v Irsku je 8,65 eur za hodinu (dospělí pracovníci) a 6,06 eur pro pracovníky mladší 18 let. Více informací o sazbách minimální mzdy – www.workplacerelations.ie Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem musí být písemně sepsána pracovní smlouva, která by měla obsahovat název a adresu zaměstnavatele, místo výkonu práce, pozici, kterou budete vykonávat, datum nástupu, příp. ukončení pracovního poměru, mzdu a způsob výplaty, pracovní dobu, přestávky na oddech, odstupné, postup při pracovní neschopnosti, kolektivní dohody apod. Tento přehled se ale nevztahuje na osoby, které budou v zaměstnaneckém poměru méně jak 1 měsíc. Písemná pracovní smlouva musí být podepsána nejpozději 2 měsíce od zahájení zaměstnání. Většina pracovníků má nárok na 4 týdny dovolené ročně, pracovní týden by neměl být delší než 48 hodin. Přehledné informace o právech zaměstnanců – www.employmentrights.ie