Mzdy a daně v Irsku

Jako zaměstnanec jste povinen platit daň z příjmu v rámci systému PAYE – Pay As You Earn (plať jako vyděláváš). To znamená, že váš zaměstnavatel vypočítá daň z příjmu (Income Tax), univerzální sociální odvody (Universal Social Charge – USC) a také odvody na sociální pojištění (Pay Related Social Insurance – PRSI) podle výšky vašeho příjmu. Tyto sráží zaměstnavatel z vašeho příjmu každý měsíc.

Čistý příjem se vypočítá z hrubé mzdy po odečtení:

  1. daně z příjmu (Income Tax),
  2. univerzálních sociálních odvodů (Universal Social Charge – USC),
  3. odvodů na sociální pojištění (Pay Related Social Insurance – PRSI).

Když začnete pracovat v Irsku, kontaktujte čím dříve finanční úřad (Revenue Commissioners) kvůli tzv. Tax Credit Certificate – TCC. TCC vám poskytne rozpis vašich daňových úlev a sazeb daně pro daň z příjmu a USC odvodů.