Mzdy a platy v Irsku

Ve smyslu zákona o minimální mzdě (National Minimum Wage Act) z roku 2000 http://www.irishstatutebook.ie/2000/en/act/pub/0005/index.html většina zaměstnanců v Irsku je oprávněna dostávat minimální mzdu. Od 1. ledna 2018 je výše minimální mzdy € 9,55 na hodinu.

Existují i ​​výjimky. Tato legislativa se nevztahuje na osoby, které jsou v příbuzenském vztahu se zaměstnavatelem (např. Druh / družka, manžel / manželka, rodič) nebo na osoby, které jsou v zákonném učňovském studiu. Osoby mladší 18 let nebo učni mají garantovanou jen sníženou minimální mzdu.

Více informací naleznete zde:

http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/pay_and_employment/pay_inc_min_wage.html
https://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Wages_and_Methods_of_Payments/Employment_Regulation_Orders.html

Zaměstnanec má právo na výplatní pásku s každou mzdou. Tato obsahuje informace o hrubém příjmu (gross wage), o druhu a výši všech srážek a čistou mzdu (net wage). Stížnosti na výšku mzdy, resp. výšku srážek adresujte na Workplace Relations Commission. Online tiskopis stížnosti naleznete na www.workplacerelations.ie.

https://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Refer_a_Dispute_Make_a_Complaint/