Nemocenská v Irsku

Obecně zaměstnanec nemá v rámci zaměstnaneckého práva právní nárok na placenou PN. Je to v kompetenci zaměstnavatele rozhodnout o vlastním postupu v případě nemoci zaměstnance a je to i součást pracovní smlouvy, resp. v podmínkách zaměstnání. Ve smyslu sekce 3 zákona o podmínkách zaměstnání (the Terms of Employment (Information) Act) z roku 1994 a 2001
http://www.irishstatutebook.ie/1994/en/act/pub/0005/sec0003.html zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci písemně podmínky zaměstnání (Terms of employment) a zároveň i podmínky týkající se neschopnosti práce z důvodu nemoci nebo úrazu. Pokud tento nárok nemáte uvedený ve vašich podmínkách zaměstnání, a tedy vám zaměstnavatel nebude vyplácet v době nemoci, můžete podat žádost o dávky v nemoci (Illness Benefit) na místním úřadě Department of Employment Affairs and Social Protection.

http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/sick_leave.html