Podnikání v Irsku

Pokud uvažujete o zahájení podnikání v Irsku, je třeba vzít v úvahu několik okolnosti. V návaznosti na vaši osobní situaci se aplikují různá podpůrná opatření a předpisy. Můžete být zaměstnán, nezaměstnaný nebo přicházející z jiné země za účelem založení firmy v Irsku.

Existuje více než 80 různých vládních podpůrných programů pro začínající firmy (Start – up) a malé firmy. Úřad Local Enterprise Office (www.localenterprise.ie) je online průvodce, který vám pomůže zorientovat se ve vládních podpůrných programů.

Pokud jste nezaměstnaný, můžete mít nárok na tzv. Back to Work Enterprise Allowance (http://www.welfare.ie/en/Pages/Enterprise-Allowance-Self-Employed.aspx) nebo Short-Term Enterprise Allowance (http://www.welfare.ie/en/Pages /Short-Term-Enterprise-Allowance.aspx), které jsou v kompetenci Department of Employment Affairs and Social Protection. Více informací naleznete na www.welfare.ie. Pokud začínáte podnikat, můžete se také ucházet o další podpůrné programy, jako například dotaci na vzdělávání, výzkum trhu a obchodních plánů, jakož i získat přístup k úvěrům na nákup zařízení.

Státní příslušníci EU / Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska nepotřebují povolení k založení firmy v Irsku.

Můžete začít podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, v partnerství, nebo jako společnost s ručením omezeným. Více informací o těchto formách podnikání najdete na stránce Obchodního rejstříku – the Companies Registration Office (CRO), www.cro.ie. Zde si můžete zaregistrovat své obchodní jméno.