Pracovní doba v Irsku

Maximální počet hodin, které může zaměstnanec odpracovat za týden je 48 hodin. Existují i výjimky.

přestávky
Zaměstnanec má právo na:

  • 11 hodin odpočinku denně během 24 hodin
  • týdně odpočinek 24 hodin po sobě následujících nepřetržitě po dobu 7 dní
  • 15 minut přestávka, pokud pracuje 4,5 hodiny
  • 30 minutová přestávka, pokud pracuje 6 hodin