Pracovní podmínky v Irsku

Minimální věk pro práci v Irsku je 16 let. Osoba mladší 18 let nesmí pracovat více než 40 hodin týdně nebo 8 hodin denně, kromě výjimečných pohotovostních situací.

Typy zaměstnání v Irsku

Zaměstnání nebo samostatně výděleční?

Většina legislativy v oblasti ochrany zaměstnání se vztahuje pouze na zaměstnance a taky sociální a daňový systém je odlišný v případě, pokud jste zaměstnanec než když jste samostatně výdělečně činní. Status zaměstnance je popsán na níže uvedeném odkazu

https://www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/documents/code-of-practice-on-employment-status.pdf
obsahuje kritéria, podle kterých se dá určit zda jste zaměstnancem nebo
samostatně výdělečně činní. Pro více informací kontaktuje finanční úřad nebo the Scope Section na the Department of Employment Affairs and Social Protection.

 scope Section
Department of Employment Affairs and Social Protection
Gandon House
Amiens Street
Dublin 1
Ireland
D01 A361

Otevírací doba: 9.00 – 17.00
Tel: (01) 673 2585
Email: scope@welfare.ie

www.welfare.ie/en/Pages/What-does-Scope-Section-do.aspx

Práce na částečný úvazek
V posledních letech se rapidně zvýšil počet lidí zaměstnaných na částečný úvazek. Jedním z důvodů je rodinně založen postoj zaměstnavatele k zaměstnancům. Tito zaměstnanci jsou v podobné pozici jako zaměstnanci na plný úvazek, co se týče legislativy ochrany zaměstnání, ačkoli zaměstnanec na částečný úvazek musí mít pro nárok na všechna práva ze zaměstnání odpracovaný určitý minimální počet hodin za určité období. Více o ochraně zaměstnance na částečný úvazek v Irsku najdete v brožuře The Protection of Employees (Part-time work) Act 2001- https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide_to_Protection_of_Employees_Part-time_Work_Act.pdf

Zaměstnání na dobu určitou
Mnohem více lidí je zaměstnaných na dobu určitou nebo na určitý výkon práce. Zaměstnanci pracující opakovaně na dobu určitou jsou kryti legislativou neoprávněného propuštění (Unfair Dismissals legislation); avšak musí mít nejméně 1 rok nepřetržitého zaměstnání před podáním stížnosti za neoprávněné propuštění. Ve smyslu zákona o ochraně zaměstnanců zaměstnaných na dobu určitou (Protection of Employees – Fixed Term Work) z roku 2003, zaměstnavatel nemůže nepřetržitě obnovovat pracovní smlouvu na dobu určitou. Zaměstnanci mohou pracovat jen na jednu, případně více pracovních smluv na dobu určitou nepřetržitě po dobu 4 let. Po tomto období je zaměstnanec považován za zaměstnance na dobu neurčitou.

dočasní zaměstnanci
Neexistuje definice dočasného zaměstnance v zaměstnaneckém právě v Irsku. Dočasní zaměstnanci jsou stále v pohotovosti nastoupit k výkonu práce a nemají předem stanovený čas práce. Avšak i tito zaměstnanci mají také práva zaměstnance. I na nich se vztahuje část pracovní legislativy, např. mají právo na výplatní pásku apod. Jelikož tito zaměstnanci kvůli nepravidelné povaze práce nemají odpracované ucelené období, často se nekvalifikují na zákonné odstupné.

Užitečné odkazy:
www.workplacerelations.ie
Department of Employment Affairs and Social Protection: www.welfare.ie