Pracovní povolení v Irsku není potřeba

Irská republika neuplatňuje žádná omezení přístupu na trh práce pro občany České republiky.

Pracovní povolení v Irsku není
Pracovní povolení v Irsku není

Pro získání práce v Irsku tedy nebudete potřebovat pracovní povolení. Občané EU, EHP (Evropský hospodářský prostor) a Švýcarska mají právo pracovat v Irsku bez pracovního povolení (vyjma občanů Bulharska a Rumunska) a ohledně mzdy a pracovních podmínek mají stejná práva jako občané Irska.