Pracovní smlouvy v Irsku

Každý, kdo pracuje pro zaměstnavatele a dostává mzdu, má automaticky pracovní smlouvu, ať už písemnou nebo ústní.

Zákon o podmínkách zaměstnání (The Terms of Employment (Information) Acts) z let 1994 a 2001

http://www.irishstatutebook.ie/1994/en/act/pub/0005/index.html stanoví zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci písemně nebo ústně podmínky zaměstnání. Tento zákon se nevztahuje na zaměstnance, který byl v nepřetržitém službě u zaměstnavatele méně než 1 měsíc.

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci písemné podmínky zaměstnání do 2 měsíců ode dne nástupu do zaměstnání.

Prohlášení o pracovních podmínkách musí obsahovat následující informace:

 • celé jméno zaměstnance a zaměstnavatele
 • adresa zaměstnavatele
 • místo výkonu práce
 • název pracovní pozice
 • datum zahájení provádění práce
 • očekávaná délka trvání pracovního poměru (na dobu určitou, resp. Neurčitou)
 • výška mzdy a metoda jejího výpočtu
 • ustanovení o tom, že zaměstnanec může požádat, ve smyslu odst. 23 zákona o minimální mzdě (the National Minimum Wage Act, 2000) zaměstnavatele o písemný doklad o průměrné hodinové mzdě
 • výplatní termín
 • další pracovní podmínky (např. Informace o přesčasů, přestávkách na odpočinek,
 • podmínky týkající se placené dovolené (kromě PN)
 • podmínky týkající se PN, úrazů, vyplácení PN, důchodů, jakož i penzijní systémy
 • podmínky nároku na dovolenou
 • informace o minimální době na oznámení zaměstnance zaměstnavateli a naopak
 • informace a dalších kolektivních smlouvách, které ovlivňují podmínky zaměstnání.