Právní systém v Irsku

Irska ústava je obsahuje základní pravidla, na jejichž základě se Irsko řídí.
Ústava byla modifikovaná legislativou, která následovala po referendu a odpovídá potřebám měnící se společnosti. Spravedlnost v Irsku je prováděna soudy. Jsou 4 hlavní soudy:
-The District Court – řeší občanské a trestní případy
-The Circuit Court – řeší vážnější případy, jako např. loupeže
-The High Court – řeší velmi závažné případy
-The Supreme Court – nejvyšší soud v Irsku, poslední odvolací soud

Mezi další soudy patří Special Criminal Court, the Court of Criminal Appeal, the Children ‚s Court and the Small Claims Court.
Pokud narazíte na nějaký právní problém nebo dokonce kupujete dům, resp. začínáte podnikat, budete potřebovat kontaktovat právního zástupce (solicitor). Pokud máte důvod jít k soudu, váš obhájce připraví váš případ pro advokáta. Služby advokáta a obhájce se obvykle vyžadují, pokud předstoupit před soud. Váš advokát koná ve vašem zájmu po celou dobu. Jednání u soudu může být velmi nákladné. Existuje však i bezplatná právní pomoc pro ty, kteří se na ni kvalifikují. Pro více informací kontaktujte the Legal Aid Board www.legalaidboard.ie.