Sociální zabezpečení v Irsku

Sociální zabezpečení v Irsku zajišťuje Department of Social Protection. Pracovníci platí odvody zvané PRSI (Pay Related Social Insurance), které jim zaměstnavatel odvede ze mzdy. Příspěvky se procentuálně vypočítávají z hrubého měsíčního příjmu. Odvedená částka PRSI je závislá na výši výdělku a na třídě, v níž je pracovník pojištěn. Z částky příjmu do 352 eur týdně se neplatí žádné sociální pojištění. Každý pracovník s hrubým příjmem nad 10 036 eur ročně odvádí sociální poplatek (2 %, 4 % nebo 7 %). Informace o sociálním pojištění – www.welfare.ie