Zdravotni a sociální pojištění v Irsku

Pracujícím občanům v Irsku je měsíčně z platu strháván tzv. PRSI Tax, z něhož 4% je sociální pojištění a 2% zdravotní pojištění. Na základě odvádění těchto dávek je možné si požádat na Health Board v místě bydliště o vydání irské EHIC – European Health Insurance Card. Na jejím základě jim však v ČR bude poskytnuta pouze nutná zdravotní péče a ostatní lékařské úkony budou muset uhradit. Z irského zdravotního pojištění jim zpravidla nebude refundována celá částka vynaložená za ošetření a to z toho důvodu, že řada zdravotnických úkonů není v Irsku ze zákonného zdravotního pojištění hrazena.

Za mnohé úkony, které jsou v ČR hrazeny zdravotní pojišťovnou, musí pacienti v Irsku připlácet poměrně vysoké částky. Pokud má pojištěnec irského zdravotního systému zájem o vyšší spoluúčast pojišťovny na úhradě lékařské péče, případně o vyšší úroveň poskytovaných služeb, může se připojistit u komerčních zdravotních pojišťoven. Může si zvolit například jednu ze dvou největších zdravotních pojišťoven: VHI nebo Laya healthcare. Více informací o podmínkách zdravotního připojištění lze získat na webových stránkách uvedených pojišťoven www.vhi.ie a www.layahealthcare.ie.

Další potřebné informaci o zdravotnictví v Irsku lze nalézt na webových stránkách www.hse.ie.