Zdravotní pojištění v Irsku

Systém zdravotní péče rozlišuje osoby, které mají zdravotní kartu (kategorie 1 s plným nárokem) a kteří kartu nemají (kategorie 2 s omezeným nárokem). Zdravotní karta umožňuje získat různé druhy zdravotní péče zdarma. K získání této karty ovšem musíte splnit určité podmínky (např. podle výše příjmu). Zdravotní karty vydává Health Service Executive (HSE) – www.hse.ie. Příspěvek na zdravotní pojištění ve výši 2 % je placen v rámci příspěvků do sociálního systému (PRSI). Určité skupiny pracovníků jsou osvobozeny od placení těchto příspěvků. Je na zaměstnavateli, aby určil, jestli spadáte do této skupiny. V Irsku existuje systém veřejných a privátních nemocnic. Rozdíl je hlavně v poplatcích za jejich služby. Pro účely zdravotního pojištění se doporučuje uzavřít privátní zdravotní připojištění. Toto pojištění kryje v některých případech náklady na péči, které by jinak byly hrazeny pacientem. Mnozí zaměstnavatelé mají pro své pracovníky k dispozici speciální firemní schéma dalšího zdravotního pojištění.

Největší zdravotní pojišťovna VHI – www.vhi.ie
Kompletní informace o lékařských službách – www.citizensinformation.ie, www.irishhealth.com