Práce v Irsku

Irsku náleží jedenáctá příčka žebříčku indexu lidského rozvoje (2014). Stát se pyšní největší kvalitou života na světě – drží první místo v indexu kvality života z roku 2005 – a umístil se na šestém místě v světovém indexu míru (2012). Irsko je také velmi dobře hodnoceno za vzdělávací systém, politickou svobodu a lidská práva, svobodu tisku a ekonomickou svobodu.

Irsko je členem Evropské unie a OSN a zakládajícím členem OECD a Rady Evropy. Irská neutrální politika znamená, že není členem NATO, přestože se podílí na mírových operacích OSN.

Občané ČR nepotřebují pro práci v Irsku pracovní povolení ani povolení k pobytu. Irsko je součástí schengenského prostoru pouze částečně a hraniční kontroly zůstaly zachovány. Jako cestovní doklad lze použít cestovní pas nebo platný občanský průkaz. Nezapomeňte si přivézt doklady o vašem vzdělání a kvalifikaci, řidičský průkaz atd.